Bağımsız Denetim Kuruluşu

Park İnşaat 10.06.2015 tarihli olağan genel kurul toplantısında, denetimden sorumlu komitenin uygun görüşü ile, türk ticaret kanunu, sermaye piyasası kanunu ve 660 sayılı kanun hükmünde kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Sistem Global Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

 

Sistem Global  Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Eski Büyükdere Cad. Huzur Mh. No:67 4 Levent Plaza Kat: 5/B 34396 Sarıyer / İSTANBUL

T: (+90 212) 709 08 50
F: (+90 212) 283 11 50
E: [email protected]