Park İnşaat Ailesi olarak gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerini yeni bir iç yapılanma ile daha işlevsel ve sürdürülebilir bir konuma getiriyoruz.

 

Park İnşaat istihdam, büyüme ve katma değer yaratarak ekonomik fayda yaratmanın yanı sıra kurulduğu günden itibaren toplumsal ve çevresel konularda da öncü faaliyetleriyle “sürdürülebilir gelişim” için çalışmaktadır. Sosyal standartları iyileştirmek ve sürdürülebilir gelişim önündeki engelleri kaldırabilmek için projeler geliştirir ve uygularız. 

Sosyal sorumluluk bilinci ile yapılan çalışmalara her zaman ilk sıralarda destek olan Park İnşaat, sponsorluktan öğrenim burslarına, yıldönümü ve özel gün etkinliklerinden özel projelere kadar uzanan geniş bir yelpazede destek faaliyetleri yürütüyor. Park İnşaat bünyesinde gerçekleştireceği yeni bir yapılanma ile tüm bu faaliyetleri “Duyarlı Park” kapsamında devam ettirecek. 

 

Park İnşaat, kamu yararı gözeten, tüketici odaklı bir yaklaşımla çalışır. Esas olan, ekonomik değerin her sosyal paydaş için sürdürülebilir ve adil koşullar altında oluşturulmasıdır. Bu sebeple sosyal sorumluluk politikamız, tüm iş süreçlerimizde ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları desteklemek, insan sermayesinin sürdürülebilir gelişimine ve içinde bulunduğumuz toplumu ilgilendiren konulara duyarlı olmak üzerine kurulmuştur. Bu politika, sosyal sorumluluk yaklaşımımıza ilişkin temel ilkelerimizi kapsamaktadır. Tüm faaliyetlerimizde toplum yararını gözetmeyi ön planda tutmaktayız ve çalışanlarımızı sosyal sorumluluk alanlarında gönüllü olarak çalışmaları için teşvik etmeye özen göstermekteyiz.

 

Park İnşaat,  güçlü ve çağdaş bir toplumun evrensel değerlere saygılı, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunacak çağdaş nesillerin yetişmesiyle varlık bulacağına inanmaktadır ve bu anlamda toplumu bilinçlendirmek ve toplum üzerinde olumlu etkiler yaratabilmek adına sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer almaya önem vermektedir. Şirketimiz, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışarak toplumumuzun sürdürülebilir gelişimi için çaba sarf etmeye  “Duyarlı Park” adı altında yeni bir yapılanma ile devam edecektir.