Park İnşaat Bursu

Park İnşaat Bursu ile Türkiye genelindeki tüm devlet üniversitelerine yapılan duyuru ve çağrı sonrasında belirlenen kriterlere uygun olarak seçilen öğrencilere burs imkanı tanıyoruz.

PARK İNŞAAT BURSU TAHSİS KRİTERLERİ

Park İnşaat bursunun amacı, öğrenciyi okumakta olduğu akademik birime ilk girdiği seneden mezun edinceye kadar desteklemektir. Bu nedenle başvurularda öncelik, o akademik birimi yeni kazanan öğrencilerdedir. Yeni kazanan öğrenciler, okullarını kazandıkları sınav sonucuyla (TEOG, LYS, YGS, DGS) ya da diploma notu ile değerlendirmeye alınır.

Kontenjan kalması halinde, öğrenimine halihazırda devam eden ‘ara sınıflara’ burs tahsis edilebilir. Ara sınıflara burs tahsisinde,  bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir.

 

 PARK İNŞAAT BURSUNUN DEVAMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

a) Öğrencilerin zorunlu ya da seçmeli hiçbir dersten kalmamaları, ayrıca bursların devamı için lisans öğrencilerinin 4 üzerinden 2,5’ten az olmaması gerekmektedir.

b) Hazırlık okuyan öğrenciler için, puan başarısı aranmamakta, bu öğrencilerin okumakta oldukları okulların vermiş oldukları geçer not yeterli sayılmaktadır.

c) Bu şartlardan herhangi birine uymayan öğrencinin bursu 1 yıl süreyle dondurulur, 1 yıl sonunda öğrenci istenilen şartları yerine getirip, kaydını yenilediği takdirde bursu devam ettirilir. Öğrenci burs aldığı sürece başarısızlık nedeniyle kaydını 1 kereye mahsus dondurabilir, 2. kere başarısız olduğu taktirde burs hakkını tamamen kaybeder. Her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek bursiyerlerin sorumluluğundadır. Bursa dair her türlü bilgi öğrenciye e-posta yoluyla ulaştırılır, bu nedenle Park İnşaat'a verilen bilginin doğruluğu ve güncelliği büyük önem taşımakta olup; zamanında başvurusunu yenilemeyen öğrenci burs hakkını tamamen kaybeder.

PARK İNŞAAT BURSUNUN İPTALİ

Bursiyerlerden,

a) Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir üst sınıfa geçtiklerini gösterir belgeyi kayıt yenileme süresi içinde getirmeyen,

b) Okulu bırakan ya da okulla ilişiği kesilenlerin 

d) Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanları ile sabit olan,

e) Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkum olanların, öğretim kurumları yönetimince “sürekli çıkarma” cezası verilen,

f) Her ne sebeple olursa olsun Park İnşaat'a yanlış beyanda bulunanların bursları kesilir.

 

Burs İçin Gerekli Evraklar 

[ 2016-2017  Park İnşaat bursu başvuruları sona ermiştir.  İlginize teşekkür ederiz. ]

.Nüfus cüzdanı fotokopisi 

.Nüfus kayıt örneği 

.Sabıka kaydı

.İkametgâh belgesi

.Öğrenci Belgesi

.Kayıtlı olduğu lisans programı ile ilgili transkript belgesi 

.Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi

.Başvuru sırasında Anne ve Baba ile ilgili beyan edilen bilgilerin İş durumu gelir beyanı ile ilgili olarak;

        

*Çalışan ebeveynlere ait SGK hizmet dökümü (SGK’nin internet sitesinden e-devlet şifresiyle girilerek alınabilir. 4A: Sigortalı Çalışan, 4B:Kendi nam ve hesabına çalışan, 4C: Kamu çalışanları)
         

*Çalışan ebeveynlerin işyeri onaylı maaş bordrosu
         

*Ebeveynlerin serbest meslek sahibi olması halinde iş yerine ait vergi levhası fotokopisi
        

 *Emekliler için aylık aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge 
       

 *Ölüm aylığı alanlar için sosyal güvenlik kurumundan onaylı aylık gösterir belge 
        

 *Geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge 
        

 *Yeşil kart sahiplerinin kartın fotokopisi

.Anne - baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi  (https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama ‘linki üzerinden e-devlet şifresiyle alınabilir)

.Ailenizde ve sizde önemli rahatsızlığı olan kişiler varsa; sağlık raporları

.Öğrenci adına açılan banka hesap cüzdanı fotokopisi