Çevre Yönetim Sistemi

Park İnşaat 2013 yılında, doğrudan ve dolaylı şekilde oluşan çevresel etkilerini sistemli ve etkin bir şekilde yönetebilmek hedefiyle Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmuştur.

İnşaat faaliyetlerinin her kademesinde Çevre Yönetim Sistemi’nin gereklerine göre davranmak Park İnşaat tarafından ilke haline getirilmiş, çalışanlara bu konuda eğitimler verilmeye başlanmıştır. Park İnşaat, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarının şartlarını ne şekilde yerine getirdiğini göstermek, strateji ve politikalarını anlatmak amacı ile bir el kitabı oluşturmuştur. Ayrıca inşaat faaliyetlerinin her aşamasında oluşabilecek çevresel etkilerin kontrol altına alınması ve asgari düzeye indirilmesi için 10 farklı prosedür hazırlamıştır.

Park İnşaat Çevre Yönetim Sistemi, Ekim 2013de bağımsız denetim kuruluşu TÜV-SÜD tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ardından ISO 14001 sertifikası ile belgelendirilmiştir.

 

 

TEMİZ ENERJİ, TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ YAŞAM İLKESİYLE  180 BİN TON KARBONDİOKSİT EMİSYONUNA ENGEL OLUYORUZ.

Günümüzde modern dünyanın en yaygın kullandığı enerji türü olan elektrik enerjisi çok çeşitli kaynaklardan elde edilebiliyor. İnşaat sektörünün yanında Acro Enerji markasıyla Enerji sektöründe de faaliyet gösteren Park İnşaat, Temiz Enerji; Temiz Çevre, Temiz Yaşam ilkesiyle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya oluşturmayı hedefliyor.

Kömürden, doğalgazdan, nükleer santrallerden, fosil yakıtlardan elektrik üretilirken doğaya bırakılan sera gazları, diğer partikül maddeler ve nükleer santrallerin radyoaktif atıkları sebebiyle bu teknolojiler, gözleri doğal yenilenebilir ve sürekli enerji kaynakları arayışına çevirmiştir. Doğada sürekli var olan faktörlere dayalı bu kaynakların en önemli özelliği ise yenilenebilir olmaları ve doğaya zarar vermemeleridir. 

Park İnşaat - Acro Enerji Olarak Toplam 180 Bin Ton Karbondioksit Emisyonuna Engel Olmayı Hedefliyoruz. 

Türkiye'nin doğal enerji kaynaklarını en verimli ve etkin şekilde kullanarak projeler üretmeyi ilke edinen Acro Enerji, en ileri teknolojileri kullanarak, büyük tüketici gruplarının temiz ve güvenli enerji ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla; özellikle su ve güneş enerjisi gibi doğal ve temiz enerji kaynaklarına yatırım yapmaktadır. 

Acro Enerji Grubu, bünyesinde bulunan ve yapımı devam eden 14’ü güneş santrali, 2’si hidroelektrik santrali olmak üzere toplam 16 santralde 30 MW’lık enerji üretmeyi hedefliyor.